U alatu QUIZLET kreirano je nekoliko kartica za vježbanje crtanja grafa eksponencijalne funkcije. Na prednjoj strani kartice je zapis funkcije. Bilo bi idealno napravititablicu za zadanu funkciju, nacrtati njen graf, a tek onda okrenuti karticu provjere radi. Ispod kartice je navigator sa strelicom za naprijed.

VAŽNA NAPOMENA : ^ znak predstavlja POTENCIRANJE. Tako 2^x čitamo "dva na x".

http://quizlet.com/73595563/flashcards