Što je inverzna funkcija? Inverzna funkcija je takva funkcija koja komponirana sa polaznom funkcijom daje identitetu. Identiteta je takva funkcija koja neki element preslikava u samog sebe:

i(x) = x za svaki x.

Kako nalazimo inverznu funkciju? Recept je vrlo jednostavan:

  • u polaznoj funkciji f(x) zamijeniti sa x, svaki x sa f^(-1) (x)
  • dobiveni izraz tretirati kao jednadžbu u kojoj je nepoznanica f^(-1)(x)

Vježbaj s ovim funkcijama; najprije prema receptu potraži kako glasi inverzna funkcija, a onda okreni karticu i provjeri. Možeš istražiti i druge mogućnosti programa.

http://quizlet.com/73968279/flashcards